kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty oferty
Osób online:

Nieruchomości: wciąż najlepsza forma inwestowania

Nieruchomości: wciąż najlepsza forma inwestowania

Nieruchomości: wciąż najlepsza forma inwestowania

Nieruchomości: wciąż najlepsza forma inwestowaniaOstatnie trzy lata na warszawskiej giełdzie upłynęły pod znakiem hossy. Było to między innymi skutkiem bardzo dobrych wyników gospodarczych.

Hossa na giełdzie kończy się zwykle wraz ze spadkiem popytu, który na rynku papierów wartościowych zależy od bardzo wielu czynników, zarówno mikroekonomicznych, jak i makroekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie czy stopy procentowe. Jednak ogromny napływ środków do funduszy inwestycyjnych - przez dziesięć pierwszych miesięcy 2006 roku (około 18,5 mld zł) - świadczy o ciągłym zainteresowaniu inwestycjami tego typu. Dla porównania lokaty bankowe w tym samym czasie przyciągnęły jedynie 6 mld zł.

Projekcje na nowy rok przewidują spadek PKB do 4,8%, ale inflacja czy też stopy procentowe z pewnością będą sprzyjały dobrym wynikom giełdowym. Dopóki przeważają chętni do kupowania, dopóty kursy akcji będą rosły. Należy tu jednak brać pod uwagę również czynnik ludzki, czyli nastroje panujące wśród inwestorów - a ten element jest najtrudniejszy lub nawet niemożliwy do przewidzenia.

Opierając się na dwóch podstawowych czynnikach decydujących o wyborze formy inwestowania, czyli ryzyku i zysku, śmiało można powiedzieć, że wciąż najbezpieczniejszą i bardzo dochodową formą inwestowania będą nieruchomości. W mijającym roku wartość nieruchomości wzrosła nawet o kilkadziesiąt procent, a prognozuje się, że boom na tym rynku trwał będzie jeszcze co najmniej 3-5 lat.

Dotychczas najbardziej rentowne były nowe mieszkania - ich cena w ostatnim roku wzrosła w największych miastach średnio ok. 20%. Prognozy na przyszłość są ostrożniejsze i mówią o 7-10%. Najwyższe ceny osiągają mieszkania 1- i 2-pokojowe i takie są najbardziej pożądane na rynku. W tym przypadku również działa mechanizm rynkowy, czyli popyt, który wciąż nie jest zaspokojony. Przy obecnym tempie budownictwa nie zostanie on zaspokojony jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

Na rynku domów ceny nie zwiększały się tak gwałtownie (w ciągu ostatniego roku wzrosły ok. 5%). Zgodnie z prognozami w przyszłym roku ten wzrost będzie minimalnie wyższy, w granicach 6-7%. Najchętniej kupowane są domy o stosunkowo małej powierzchni. Zainteresowanie zakupem tego rodzaju nieruchomości jest duże, zwłaszcza że nadal pozostaje on tańszy od mieszkań.

Można się więc spodziewać, że zakup nieruchomości będzie wciąż "złotym interesem" - ryzyko, że straci na wartości, równe jest zeru, natomiast zysk - gwarantowany.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.
oprac. : Money Expert

Hotele w Polsce: Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań - hotele Orbis - polecamy!

Copyright 2009 MIG hosting | Kolorowanki | Kontakt

oferty kredytowe, kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, banki, giełda, nieruchomości