kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty oferty
Osób online:

Książki o nieruchomościach

Książki dotyczące nieruchomości

Biura nieruchomości: mieszkania - domy - działki budowlane w Częstochowie

Pośrednik na rynku nieruchomości

Autor: Zbigniew Brzeziński

format: wyd.II, 208 stron, oprawa miękka, format B5
data wyd.: 2006
wydawca: Poltext

numer katalogowy: 90959

Profesjonalna działalność na rynku nieruchomości wymaga coraz większej wiedzy i umiejętności. W trosce o właściwą obsługę klientów wprowadzone zostały licencje zawodowe dla osób obsługujących ten segment rynku. Tryb postępowania mającego na celu uzyskanie licencji w zawodzie "pośrednik w obrocie nieruchomościami" reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Do końca 2005 r. jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu spełniającego wymogi tzw. minimum programowego określanego dawniej przez Prezesa UMiRM, a obecnie przez Ministra Infrastruktury. Drugie wydanie tej książki wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłych pośredników, a także osób wykonujących już tę profesję uwzględnia stan prawny z czwartego kwartału 2004r. Autorzy posiadają wieloletnią praktykę w obsłudze rynku nieruchomości, legitymują się licencjami pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Przekazują Państwu wyczerpujące informacje o samym zawodzie pośrednika oraz wiedzę ekonomiczną i prawniczą niezbędną do zdobycia odpowiednich uprawnień. Dzielą się też swoimi bogatymi doświadczeniami. Jest to zatem doskonały podręcznik zarówno dla uczestników kursów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również dla studentów wyższych uczelni i studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy w sektorze nieruchomości.

Kredyt mieszkaniowy i budowlany

Autor: Zbigniew Dobosiewicz

format: 186 stron, oprawa miękka, format 140x220
data wyd.: 2006
wydawca: C.H.Beck

numer katalogowy: 76789

W okresie kilku ostatnich lat obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Ubiegają się o nie już setki tysięcy osób. Nie odbywa się to bez problemów. Przed uzyskaniem kredytu trzeba załatwić liczne formalności, dokonać wyboru właściwego banku i przede wszystkim właściwego typu kredytu. Bardzo duża liczba kredytów i duże zróżnicowanie ich kosztów wcale nie ułatwiają wyboru. Niniejsza publikacja jest pierwszym w Polsce poradnikiem z zakresu kredytów hipotecznych. Źródłami pracy są książki, artykuły, materiały banków, firm deweloperskich i ustawy. Do szczególnie interesujących należą publikacje i materiaływewnętrzne banków i przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego.
W książce przedstawiono przykładowe obliczenia, dotyczące m. in. zdolności kredytowej, kosztu różnych rodzajów kredytów, przeprowadzono porównania miedzy kredytami różnych typów.
Autor wyszedł z założenia, że Czytelnik tego poradnika interesuje się przede wszystkim sprawami praktycznymi, takimi jak zasady kredytowania, koszty, przepisy, w związku z czym pominął omówienia teoretyczne problemów budownictwa.

Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie

Autor: Marek Bryx

format: 332 strony, oprawa twarda, format B5
data wyd.: 2006
wydawca: Poltext

numer katalogowy: 90970

Książka zawiera nowatorską analizę rynku nieruchomości jako wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie czterech jego podsystemów: obrotu prawami własności, inwestowania, zarządzania i finansowania nieruchomości. To oryginalne ujęcie prowadzi do sklasyfikowania funkcjonujących na tym rynku podmiotów i zasad ich działania, uporządkowania całej sfery zachowań i relacji między nimi oraz przedstawienia ich związków z otoczeniem. Uzupełnieniem tej koncepcji jest omówienie oraz ocena zasad i programów wykorzystania środków publicznych w finansowaniu rozwoju budownictwa. W wielu aspektach poruszanych w książce Autor polemizuje z przyjętymi poglądami, popierając swoje argumenty wnikliwą analizą naukową. Publikacja porządkuje dotychczasową wiedzę na temat rynku nieruchomości. Jest adresowana zarówno do praktyków działających na tym rynku, jak i do studentów oraz uczestników specjalistycznych kursów i szkoleń.

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

format: wyd.V, 396 stron, oprawa miękka, format 100x145
data wyd.: 2006
wydawca: Wolters Kluwer

numer katalogowy: 93957

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny na 1 grudnia 2006 r.

Umowa o roboty budowlane

Autor: Dariusz Okolski

format: wyd.IV, 164 strony, oprawa miękka, format 125x170
data wyd.: 2006
wydawca: C.H.Beck

numer katalogowy: 94189

Niniejsza publikacja:

- przybliża treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego,
- omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
- wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i sposoby ich unikania.

Opracowanie służyć ma praktycznemu spojrzeniu na kwestię umów o roboty budowlane, których zawarcie zawsze oznacza dla każdej ze stron podjęcie specyficznego ryzyka związanego z procesem budowlanym. Umowa o roboty budowlane napisana jest jasnym i prostym językiem, zrozumiałym również przez Czytelnika, który nie jest prawnikiem.
Czwarte wydanie publikacji zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Opracowanie wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego i ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.


Gospodarka nieruchomościami. Własność lokali. Ochrona praw lokatorów

Autor: Tadeusz Fijałkowski

format: 534 strony, oprawa miękka, format 170x230
data wyd.: 2005
wydawca: Branta

numer katalogowy: 58568

Zbiór aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i własności lokali opatrzony przypisami i objaśnieniami oraz orzecznictwem sądowym. Omawia m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, scalanie i wymianę gruntów, własność lokali, najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe, podatki i opłaty lokali, prawo własności, ochronę gruntów rolnych i leśnych.

Co Ci da członkostwo w Złotym Klubie?

Hotele w Polsce: Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań - hotele Orbis - polecamy!

Darmowe ebooki do pobrania:

Przygotowaliśmy pakiet motywacyjny, edukacyjny, ebiznesowy i perswazyjny... szczególnie polecam ten pierwszy, bo opinie jakie zebrały książki, które się w nim znajdują są po prostu zabójcze.

Zapraszam: http://pakiety.zlotemysli.pl/bestebooks,1/

Bestsellery:

Copyright 2009 MIG hosting | Kolorowanki | Kontakt

oferty kredytowe, kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, banki, giełda, nieruchomości