kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, kredyty oferty
Osób online:

Nieruchomości - prawo, ustawy o nieruchomościach

Nieruchomości, mieszkalnictwo, geodezja - prawo, ustawy, rozporządzenia

Ustawy dotyczące nieruchomości i finansów:

Nieruchomości: mieszkania - domy - działki budowlane

Akty prawne do programu "Rodzina na swoim":

Nieruchomości: mieszkania - domy - działki budowlane

Artykuły dotyczące rynku nieruchomości:

Porównaj oferty kredytów mieszkaniowych, kredytów hipotecznych i gotówkowych różnych banków

SPA hotele

Jak znaleźć i kupić mieszkanie

 

Aparaty fotograficzne renomowanych firm, sprzęt fotograficzny, karty pamięci

Forex ebooki : Darmowe programy CRM : Import towarów z Chin : Rynek nieruchomości - prawo mieszkaniowe i budowlane, biura nieruchomości w Częstochowie, Warszawie

Biznes oferty - darmowe ogłoszenia biznesowe

Kredyty mieszkaniowe

Darmowe ebooki do pobrania:

Negocjacje z bankiem i deweloperem

 

Mieszkalnictwo:

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.)

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Kartografia i geodezja:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z dnia 15 listopada 2004 r.)

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity)

Nieruchomości:

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. z dnia 21 września 2001 r.)

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego1) (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 5 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 5 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2004 r.)

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2004 r.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z dnia 12 września 2005 r.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym1) (Dz. U. z dnia 15 września 2005 r.)

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2006 r.)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity)

 

Przygotowaliśmy pakiet motywacyjny, edukacyjny, ebiznesowy i perswazyjny... szczególnie polecam ten pierwszy, bo opinie jakie zebrały książki, które się w nim znajdują są po prostu zabójcze.

Zapraszam: http://pakiety.zlotemysli.pl/bestebooks,1/

Copyright 2009 MIG hosting | Kolorowanki | Kontakt

oferty kredytowe, kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, banki, giełda, nieruchomości